Biljett

Nyheter

Specialregel - LoL

2013-10-01 18:46:13 - Diskutera denna nyhet

RÖSTNINGEN SKER PÅ FACEBOOKSIDAN - http://www.facebook.com/nitroxy

Till LoL-turnering har frågan ställts från flertalet deltagare om hela laget behöver vara på plats för att delta i turneringen.
E-sport- och planeringsgruppen har diskuterat frågan fram och tillbaka och har kommit fram till att även Ni deltagare ska få ge era tankar på detta.

Frågan och regeln är följande:
Ska det vara tillåtet att ha ett 5-manna lag där max 1 eller 2 personer INTE är fysiskt på plats?

OBS: Då FINALEN kommer spelas uppe på scen och sändas LIVE över nätet krävs att ALLA i laget fysiskt är på plats för kunna delta. Annars lämnar det laget WO och den semifinalisten de vann över tar deras finalplats.

RÖSTNINGEN SKER PÅ FACEBOOKSIDAN - http://www.facebook.com/nitroxy

Årsmöte!

2013-03-17 01:39:10

Hallå!

Den 24:e februari kl 14.00 håller föreningen NitroXy årsmöte online i #nitroxy på EFnet (IRC).
Vill du ha möjlighet att påverka förenigens verksamhet och mål så är det viktigt att du deltar då mycket av det som bestäms görs på årsmötet.
Det är även ett bra tillfälle att lära känna styrelsen och ledningsgruppen för NX16 utifall att du vill veta mer om hur det är att vara crew eller liknande.
Motioner skickas till kontakt@nitroxy.com

Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötets ordförande
3. Val av mötets sekreterare
4. Val av två personer att justera protokollet
5. Fastställande av dagordning
6. Mötets behörighet
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012
8. Ekonomisk berättelse för 2012
9. Revisorernas berättelse för 2012
10. Ansvarsfrihet för 2012 års styrelse
11. Propositioner
12. Motioner
12a. Förslag om stadgeändring
13. Årets verksamhetsplan
14. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
15. Val av årets styrelse
16. Val av årets revisor
17. Val av årets valberedare
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

Mvh
Edvin Ambrus, Ordförande NitroXy

HA till NX16 vald!

2013-03-17 01:39:10

Huvudansvarig till nästa NX blev Edvin Ambrus efter beslut på styrelsemöte igårkväll.

Planering till nästa LAN är påbörjat och hemsidan och facebook kommer uppdateras med jämna mellanrum om framstegen med det.

NX 15 färdigt, NX16 på gång

2013-03-17 01:39:10

Hej alla föreningsmedlemmar,

Under det senaste LAN:et såg vi över 160 av våra medlemmar delta, en skitgrym siffra!

Alla möjliga aktiviteter fanns att välja mellan, för att nämna några:

E-sports turneringar - CS, LoL och Minecraft m.m.
OffLAN - Spelkonsoller, streamvisningar i kiosken m.m.
Activity - PDM, pingis, tipspromenad m.m.
Scene - En nytillkommen grupp som håller på med tävlingar i kreativitet inom grafik, musik, video och programmering.
De har även utlovat att dela med sig av sina kunskaper till NX16 där NI kan få lära er allt dem kan.

En stor nyhet till NX15 var att vi hade besök av en utställare som gör specialkonstruerade gevär till Wii och PS3 som endast finns att se i Gislaved!
Bambas Shoot 'em Up återkommer till NX16!

Redan nu planeras NX16 och vi i styrelsen vill ha ER hjälp att göra det till allt som det kan bli.

Ganska "Awesome" om jag får lov att citera Barney.

Ansökningsperioden till Huvudansvarig (HA) har börjat och slutar fredagen den 9.e november.

För er som är sugna finns mer information på hemsidan på hur intresseanmälan ska se ut och vad som sökes hos en HA.

Ha det, och ta det varligt nu när halkan är framme thumbs up

Edvin Ambrus, NX Head Honcho

Resultat från NitroXy Scene

2013-03-17 01:39:10 - Diskutera denna nyhet

Det kompletta resultatet från de kreativa tävlingarna på NitroXy finns nu att läsa här: https://nitroxy.com/?main=lanet§ion=scene_results