Biljett

Föreningen NitroXy

Föreningens historia

Föreningen startades av arrangörerna till det populära lokala LAN-evenemanget NitroXy. Det fanns en önskan om att NitroXy som evenemang skulle leva vidare, trots att de dåvarande arrangörerna kände att de inte längre kunde lägga ner så mycket tid på det. Resultatet blev föreningen NitroXy, vilken fick som sin primära uppgift att arrangera NitroXy LAN. Föreningen är helt ideell, och alla eventuella vinster går till att förbättra LANen och för att kunna ordna aktiviteter till deltagarna. Föreningen har som mål att arrangera LAN som håller mycket god kvalitet, både nätverksmäsigt, komfortmäsigt och tävlingsmässigt. Föreningens styrelse väljer ut en huvudansvarig till varje event bland ansökningarna, vanligast genom röstning, där tidigare crewmedlemmar får lägga var sin röst på kandidaterna.

Aktiviteter utanför LAN-verksamheten

Föreningen har tidigare ordnat en kurs för medlemmarna i hantering av operativsytemet GNU/Linux. Kursen var mycket omtyckt, både av föreläsare och elever. Vad föreningen sysslar med utöver LAN-arrangemang är helt upp till medlemmarna.

Föreningens ställning till alkohol och droger

Föreningens LAN-evenemang är helt alkohol- och drogfria.