Biljett

Nyheter

Kallelse till nytt extra årsmöte

2014-03-25 23:16:32 - Diskutera denna nyhet

Då det förra extra årsmötet ställdes in väldigt hastigt måste vi göra ett nytt försök. Ämnet är fortfarande den ekonomiska berättelsen och att behandla propsitioner.

Tid och plats är onsdag 16:e april kl 12.00 i Tyngelvi Sporthall, Burseryd, dvs direkt efter NitroXy 18.

Dagordningen är följande:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötets ordförande
3. Val av mötets sekreterare
4. Val av två personer att justera protokollet
5. Fastställande av dagordning
6. Mötets behörighet
7. Ekonomisk berättelse för 2013
8. Revisorernas berättelse för 2013
9. Ansvarsfrihet för 2013 års styrelse
10. Propositioner
10a. Uppdatering av föreningens stadgar
10b. Uppdatering av alkohol-, drog- och mobbingspolicy
11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande

Propositionerna finns att läsa i detalj på:

Kallelse till extra årsmöte

2014-02-26 23:43:22 - Diskutera denna nyhet

Eftersom att den ekonomiska rapporten inte hade inkommit i tid till förra årsmötet krävs det nu ett extra årsmöte för att behandla ekonomi, budget, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för förra årets styrelse. Det har också kommit in två propositioner som ska behandlas.

Tid och plats är 23:e mars kl 14.00 i #nitroxy på EFNet.

Guide hur du ansluter hittar du på https://nitroxy.com/wiki/IRC
(rätt länk denna gången)

Dagordningen är följande:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötets ordförande
3. Val av mötets sekreterare
4. Val av två personer att justera protokollet
5. Fastställande av dagordning
6. Mötets behörighet
7. Ekonomisk berättelse för 2013
8. Revisorernas berättelse för 2013
9. Ansvarsfrihet för 2013 års styrelse
10. Propositioner
10a. Uppdatering av föreningens stadgar
10b. Uppdatering av alkohol-, drog- och mobbingspolicy
11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande

Propositionerna finns att läsa i detalj på:

Påminnelse om årsmöte

2014-02-16 22:51:17 - Diskutera denna nyhet

Påminnelse om årsmöte för Nitroxy,
Tid och plats är: 23:e februari kl 14.00 i #nitroxy på EFNet.

Kallelse till årsmöte!

2014-01-23 15:30:45 - Diskutera denna nyhet

Nu är det dags för årsmöte för NitroXy igen!
Tid och plats är: 23:e februari kl 14.00 i #nitroxy på EFNet. Guide hur du ansluter hittar du här.

Dagordningen är följande:
1 Mötets öppnande
2 Val av mötets ordförande
3 Val av mötets sekreterare
4 Val av två personer att justera protokollet
5 Fastställande av dagordning
6 Mötets behörighet
7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013
8 Ekonomisk berättelse för 2013
9 Revisorernas berättelse för 2013
10 Ansvarsfrihet för 2013 års styrelse
11 Propositioner
12 Motioner
13 Årets verksamhetsplan
14 Årets budget och fastställande av medlemsavgift
15 Val av årets styrelse
16 Val av årets revisor
17 Val av årets valberedare
18 Övriga frågor
19 Mötets avslutande

NitroXy 17 - E-Sport Trailer

2013-10-02 00:51:14 - Diskutera denna nyhet