Biljett

Forum > Info från styrelsen > Kallelse till nytt extra årsmöte

Renanyuu
# | Citera | Skrivet: 2014-03-25 23:16:32
Renanyuu
Administatörer
Crew NitroXy 12
Crew NitroXy 13
Crew NitroXy 14
Crew NitroXy 15
Crew NitroXy 16
Crew NitroXy 18
Crew NitroXy 19
Crew NitroXy 20
Crew NitroXy 21
Crew NitroXy 22
Crew NitroXy 23
Crew NitroXy 24
Crew NitroXy 28
Crew NitroXy 29
366 inlägg

Senast online:
1 år sedan

Skicka PM

Då det förra extra årsmötet ställdes in väldigt hastigt måste vi göra ett nytt försök. Ämnet är fortfarande den ekonomiska berättelsen och att behandla propsitioner.

Tid och plats är onsdag 16:e april kl 12.00 i Tyngelvi Sporthall, Burseryd, dvs direkt efter NitroXy 18.

Dagordningen är följande:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötets ordförande
3. Val av mötets sekreterare
4. Val av två personer att justera protokollet
5. Fastställande av dagordning
6. Mötets behörighet
7. Ekonomisk berättelse för 2013
8. Revisorernas berättelse för 2013
9. Ansvarsfrihet för 2013 års styrelse
10. Propositioner
10a. Uppdatering av föreningens stadgar
10b. Uppdatering av alkohol-, drog- och mobbingspolicy
11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande

Propositionerna finns att läsa i detalj på:
* Stadgaändringar
* Uppdatering av mobbningspolicy
* Uppdatering av alkohol- och drogpolicy

Du måste vara inloggad för att skriva inlägg i forumet.