Biljett

Forum > Info från styrelsen > Årsmöte i föreningen NitroXy imorgon lördag 4 feb

slafs
# | Citera | Skrivet: 2012-02-03 18:31:39
slafs
Administatörer
Crew NitroXy 1
Crew NitroXy 2
Crew NitroXy 3
Crew NitroXy 4
Crew NitroXy 5
Crew NitroXy 6
Crew NitroXy 8
Crew NitroXy 9
Crew NitroXy 10
Crew NitroXy 11
Crew NitroXy 12
Crew NitroXy 13
Crew NitroXy 14
Crew NitroXy 15
Crew NitroXy 16
Crew NitroXy 18
Crew NitroXy 19
Crew NitroXy 20
Crew NitroXy 21
Crew NitroXy 22
Crew NitroXy 23
Crew NördtroXy
Crew NördtroXy VII
NX7-Crew
2006 inlägg

Senast online:
5 år sedan

Skicka PM

Hej,
Den 4:e februari kl 14.00 håller föreningen NitroXy årsmöte online i #nitroxy på EFnet (IRC). Vill du se hur föreningen fungerar eller är intresserad av att vara med i crew på NitroXy 14 så är detta en bra chans att träffa både styrelsen och ledningsgruppen. Vet du inte hur man använder IRC kan du antingen prova mIRC (till windows) eller använda den här länken: https://nitroxy.com/irc.php
Motioner skickas till kontakt@nitroxy.com

Förslag till dagordning för årsmötet:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötets ordförande
 3. Val av mötets sekreterare
 4. Val av två personer att justera protokollet
 5. Fastställande av dagordning
 6. Mötets behörighet
 7. Ansvarsfrihet för 2010 års styrelse
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011
 9. Ekonomisk berättelse för 2011
 10. Revisorernas berättelse för 2011
 11. Ansvarsfrihet för 2011 års styrelse
 12. Propositioner
 13. Motioner
 14. Årets verksamhetsplan
 15. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
 16. Val av årets styrelse
 17. Val av årets revisor
 18. Val av årets valberedare
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande

Du måste vara inloggad för att skriva inlägg i forumet.