Biljett

TL;DR

  • Du ansvarar själv för din utrustning.
  • Det är tillåtet att ta med sig sin dator men ingen brödrost eller högtalare.
  • Vi tillhandhåller ett el- och nätverks-uttag åt dig.
  • LANet är både alkohol- och drog-fritt.
  • Ta med dig egen grendosa!
  • Städa upp efter dig!
  • Bryts några regler kan du bli utslängd från LANet.

Villkor och regler

§ 1 Allmänt om dessa villkor

§ 1.1 Deltagare anses ha accepterat dessa villkor genom att boka eller köpa biljett till evenemanget.

§ 2 Skada på eller stöld av deltagarnas tillhörigheter

§ 2.1 Arrangörerna ansvarar inte för någon skada på deltagarnas saker under NitroXy. Arrangörerna frånsäger sig allt ansvar vid elfel, brand, personskador och liknande.
§ 2.2 Deltagarna ansvarar själva för sin datasäkerhet. Arrangörerna tar inget ansvar för skada som uppstått av virus eller andra skadliga program.

§ 3 Skada på eller stöld av arrangemangets utrustning

§ 3.1 Om någon skadar utrustning som tillhör arrangemanget är denna skyldig att ersätta den ekonomiska förlust det kommer innebära för arrangörerna. Detta gäller också skada på lokalerna och deras möbler, dekorationer, etc.
§ 3.2 Stöld av utrustning kommer polisanmälas.

§ 4 Arrangörernas rättigheter

§ 4.1 Arrangörerna har rätt att med omedelbar verkan dra in en deltagares biljett, och på så sätt också frånta dennes rättighet att ha sin dator i salen. Detta sker efter att deltagaren har fått en tillsägelse och fortsätter bryta mot reglerna. Tänk på att vi är ute efter ett så trevligt LAN som möjligt, inte ett LAN då vi måste slänga ut någon.
§ 4.2 Arrangörerna har rätt att utvisa personer som är påverkade av någon sorts droger, eller som röker inom ett rökfritt område.
§ 4.3 Arrangörerna har rätt att titta i väskor, påsar eller dylikt som kan misstänkas innehålla droger, stöldgods och dylikt.
§ 4.4 Arrangörerna har rätt att under LANets tid beslagta utrustning som bryter mot reglerna. Om deltagaren efter flera tillsägelser inte monterar ner utrustning (såsom högtalare, se § 7.1) kommer den att konfiskeras. All eventuell beslagtagen utrustning förvaras inlåst och ska lämnas tillbaka i samma skick som när de konfiskerades.
§ 4.5 Alkoholhaltiga drycker på evenemanget är förbjudet. Personer som är berusade blir utvisade och är välkomna tillbaka när de har nyktrat till. Arrangörerna har rätt att tillfälligt beslagta alkoholhaltiga drycker och förvara dessa till evenemangets slut.

§ 5 Skötsel av lokal och utrustning

§ 5.1 Varje deltagare får tillgång till en stol. Det är inte tillåtet att använda flera stolar eller stapla stolar, då det inte finns tillräckligt många om de används på det sättet.
§ 5.2 Det kommer finnas flera soptunnor som kan och ska användas för allt skräp. Det är inte tillåtet att lämna efter sig skräp som arrangörerna måste plocka upp efteråt.
§ 5.3 Läskflaskor (PET och aluminium) skall slängas i pant-påsarna. Var rädd om miljön!
§ 5.4 Deltagarens plats ska lämnas i samma skick som den var då denne anlände till NitroXy.

§ 6 El och nätverk

§ 6.1 Alla deltagare får tillgång ett (1) nätverksuttag och ett (1) eluttag (och tillhörande IP-adress).
§ 6.2 Deltagarna måste ta med sig sina egna förgreningsdosor för elen.
§ 6.3 Varje datorplats får utnyttja högst 270 Watt och 1,25 Ampere. Om vi får problem med strömförbrukningen kommer det undersökas vilka datorer som förbrukar för mycket ström.
§ 6.4 El- eller nätverksutrustning som på något sätt stör funktionen av arrangemangets utrustning är inte tillåtna och kan komma att konfiskeras.
§ 6.5 Mycket krävande elutrustning såsom brödrostar, mikrovågsugnar och minikylskåp är förbjudna.
§ 6.6 Utrustning med stor värmeutveckling måste monteras/placeras på ett sådant sätt att det inte uppstår någon brandrisk. Arrangörerna har rätt att stänga av och/eller montera ner utrustning som placerats olämpligt.

§ 7 Beteenderegler

§ 7.1 Högtalare är strikt förbjudna. Därför finns det inte heller någon anledning att montera upp dem, även om deltagaren påstår att denne inte kommer använda dem.
§ 7.2 I nätverket och i hallarna är aktioner såsom personliga påhopp, hets mot folkgrupp, hot, slagsmål och liknande inte tillåtet. Detta kan leda till omedelbar indragning av biljetten.

§ 8 Allmänna regler

§ 8.1 Biljettbokningen är bindande och NitroXy köper ej tillbaka betalade biljetter.
§ 8.2 Är deltagare under 18 år måste denne ha målsmans tillåtelse för att komma på NitroXy.
§ 8.3 För att delta i turneringar måste deltagaren ha en biljett och en datorplats. Gäster kan inte delta i turneringar.
§ 8.4 Spridning och / eller visning av olagligt eller pornografiskt material är förbjudet.
§ 8.5 Arrangörerna stödjer inte på något sätt spridning av upphovsrättsskyddat material. Dock finns det inte tillräckligt med resurser för att aktivt motarbeta det.
§ 8.6 Arrangörerna reserverar sig att kunna modifiera och/eller ställa in en turnering eller tävling utav anledningar så som (men ej uteslutande) få deltagare.