Biljett

Forum > Info från styrelsen > Årsmöte 2013 - Dagordning

BDS2
# | Citera | Skrivet: 2013-02-24 13:47:01
BDS2
Administatörer
Crew NitroXy 5
Crew NitroXy 6
Crew NitroXy 8
Crew NitroXy 9
Crew NitroXy 10
Crew NitroXy 11
Crew NitroXy 12
Crew NitroXy 13
Crew NitroXy 14
Crew NitroXy 15
Crew NitroXy 16
Crew NitroXy 17
Crew NitroXy 18
Crew NitroXy 23
Crew NitroXy 24
Crew NitroXy 25
Crew NitroXy 26
NX7-Crew
1011 inlägg

Senast online:
3 år sedan

Skicka PM
 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötets ordförande
 3. Val av mötets sekreterare
 4. Val av två personer att justera protokollet
 5. Fastställande av dagordning
 6. Mötets behörighet
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012
 8. Ekonomisk berättelse för 2012
 9. Revisorernas berättelse för 2012
 10. Ansvarsfrihet för 2012 års styrelse
 11. Propositioner
 12. Motioner 12a. Förslag om stadgeändring - https://nitroxy.com/wiki/Motion_om_stadge%C3%A4ndring_till_2012_%C3%A5rs_%C3%A5rsm%C3%B6te
 13. Årets verksamhetsplan
 14. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
 15. Val av årets styrelse
 16. Val av årets revisor
 17. Val av årets valberedare
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande

Du måste vara inloggad för att skriva inlägg i forumet.